Umbraco als platform

Meerdere websites, één Umbraco. Umbraco leent zich uitstekend voor het beheer van meerdere websites vanuit één omgeving. Dit betekent dat er één enkele Umbraco-installatie is, van waaruit je meerdere sites beheert en aanpast.

Meer websites
Grotere organisaties bedienen vaak meer markten of zijn aanwezig in verschillende geografische regio’s. Vaak bestaat de behoefte elke markt of regio aan te spreken met specifieke producten of  in een eigen taal. Met Umbraco is het mogelijk meerdere websites te publiceren in verschillende talen.

Hergebruik content
Sommige content op deze websites is hetzelfde; een nieuwsbericht dient bijvoorbeeld terug te komen op elke site. Daarentegen is een vacature alleen lokaal en moet slechts op een enkele websites gepubliceerd worden. Door gebruik te maken van zogenaamde ‘content-repositories’, is hergebruik van content op meerdere website eenvoudig.  

Kostenbesparing
Omdat verschillende websites vanuit de centrale organisatie worden opgezet en zo toegezien kan worden op hergebruik van functionaliteit en content, levert dit een aanzienlijk kostenvoordeel op.

Eenduidige visuele identiteit
Een centraal platform zorgt voor een uniforme uitstraling van verschillende takken van de organisatie. Zo bewaak je visuele online identiteit en voorkom je een wildgroei van kleuren en stijlen.

Geinteresseerd geraakt? neem contact op